Školní poradenské pracoviště

Život někdy staví do cesty překážky, společně je ale překonáváme

Nedílnou součástí školy je poradenské pracoviště, které zajišťuje odbornou podporu dětem, průvodcům, ale v neposlední řadě i rodičům. Kromě interních zaměstnanců nám občas pomáhají i externí odborníci.

Helena Profilovka

Helena Vlčková
školní psycholožka

helena.vlckova@scioskola.cz

IMG 3240

Veronika Majerová
speciální pedagožka

veronika.majerova@scioskola.cz

Katka M

Kateřina Merunková
průvodkyně

katerina.merunkova@scioskola.cz