Principy ScioŠkol

Vedeme ke svobodě a zodpovědnosti za sebe i za svět kolem nás

Využíváme nové způsoby a metody ve vzdělávání zaměřeném na budoucnost, což se roky skloňuje v mezinárodních deklaracích i strategiích MŠMT. V praxi se s nimi ovšem dosud moc nesetkáte. Na základě poznatků o pedagogice a psychologii jsme sestavili model, který nám pro vzdělávání ve 21. století dává největší smysl.

otazník

Je Scioškola pro vás?
I ve školství platí, že každému vyhovuje něco jiného. Každý rodič má jiná očekávání, touhy, ambice. Výběr správné školy může předejít řadě nedorozumění.
Ověřte si, zda si budete rozumět se Scioškolou

Klademe důraz na rozvoj kompetencí... aby naši absolventi zvládli převzít zodpovědnost za své jednání

Schopnost porozumět, zorientovat se, převzít zodpovědnost, rozhodnout se a jednat i v nejisté situaci jsou už dnes ceněné více než neustále zastarávající znalosti. A v budoucnu to bude platit dvojnásob.

Inspirujeme, podporujeme, stimulujeme... aby všichni věděli, proč se učí, a jak na to

Dáváme školákům možnost ovlivňovat co, kdy a jak se budou učit. Vedeme ke zodpovědnosti za vlastní učení. Společně se vším, co tato zodpovědnost znamená. Podporujeme vnitřní motivaci, aby bylo jasné, k čemu jsou které znalosti a dovednosti dobré – a aby učení nepřestalo přinášet radost.

Učíme vzájemnému respektu... protože v životě je potřeba umět vycházet s druhými

Fungování kolektivu a školní komunity bereme jako nezbytnou podmínku zdravé školy. Ve ScioŠkole vedeme k respektu k sobě i druhým, rozvíjíme schopnost týmové práce. Pečujeme o udržování dobrých vztahů a pohodové atmosféry.

Vnímáme, že každý jsme jiný... a bereme jako úkol školy naučit se s tím pracovat

Každý máme jiné dovednosti, při učení nám vyhovuje něco trochu jiného. Ve ScioŠkolách dáváme možnost pracovat způsobem, který dětem a studentům nejvíc vyhovuje. Nesnažíme se je všechny nacpat do stejných škatulek, místo toho nasloucháme a podporujeme jejich silné stránky.

Jsme partnerem pro školáky i rodiče... protože škola má být místem, kam se obracíte s důvěrou

Vzdělání a výchova je společná práce všech, nikdo nemá patent na rozum. Udržujeme proto pravidelný kontakt, konzultujeme, a pokud se vyskytnou problémy, otevřeně a společně s dětmi i rodiči hledáme řešení problémů.

Propojujeme školu s každodenním životem... aby vzdělávání dávalo smysl

Škola má být pro život, ne naopak. Podporujeme vzdělávací aktivity mimo školní budovy, zveme do školy inspirativní hosty a řešíme reálné situace, na kterých se učíme nové věci. Klademe důraz na to, aby vzdělávání dávalo smysl v každodenním životě. A aby děti uměly své znalosti v životě uplatnit.

Hodnoty ScioŠkol

Jsme otevřená demokratická škola

Vedeme děti k otevřenosti a hodnotám, na nichž stojí svobodná demokratická společnost.

OPTIMISMUS

Věříme, že vše se dá změnit k lepšímu. A hlavně věříme, že je možné změnit k lepšímu sám sebe, vyrůst, naučit se cokoliv bude třeba. A totéž předáváme dětem.

ODVAHA

Podporujeme odvážná rozhodnutí dětí. Neshazujeme je, nezpochybňujeme jejich schopnosti a nebráníme jim je plně využívat a případně i testovat. 

OTEVŘENOST

Otevřenost chápeme ve dvou rovinách:

1) jako pravdivost a transparentnost

2) jako otevřenost k podnětům, které k nám přicházejí zvnějšku.

SVOBODA

Svoboda je neoddělitelně spojená s odpovědností. Proto se snažíme dávat dětem svobodu podle toho, jak velkou odpovědnost jsou schopné a ochotné unést. 

MORÁLKA

Morálka pro nás znamená schopnost nezávisle uvažovat o dobrém a zlém, respektovat práva druhého člověka, prosazovat dobro a postavit se zlu.

AKTIVITA

Vítáme a podporujeme každou aktivitu dětí (kromě těch, které nerespektují druhé nebo škodí). Škola je místem, kde lze leccos vyzkoušet.