Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2021/2022

Tvoříme inspirativní prostředí pro svobodný rozvoj vašich dětí

Po vyplnění předběžné přihlášky vás budeme kontaktovat s informacemi o škole a o průběhu zápisu do 1. ročníku nebo přípravné třídy. 

 

Chci vyplnit předběžnou přihlášku

Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

 

ScioŠkola Nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol.

V rámci ScioŠkoly Nanečisto:

 • se děti zúčastní dopoledního programu, kdy se seznámí spolu, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní pohovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly. Na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Účast na ScioŠkole Nanečisto je dobrovolná, nicméně její absolvování je jedním ze zvýhodňujících kritérií při výběru mezi více zájemci.

ScioŠkola Nanečisto proběhne dle možností prezenčně nebo online.

 

Uzavření smlouvy

Pokud se naše vzájemná očekávání potkají, uzavřeme smlouvu o vzdělávání. My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly. Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole jisté.

 

Závazná přihláška

Následně podáte oficiální přihlášku do ScioŠkoly. Její tiskopis obdržíte po vyplnění předběžné přihlášky e-mailem nebo ve škole.

Přihlášku musíte škole doručit do 2. dubna. Lze tak učinit:

 • osobně nebo poštou: Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle
 • datovou schránkou: bdcbcts
 • nebo podepsanou a naskenovanou na e-mail praha4@scioskola.cz s pozdějším doručením poštou nebo osobně po předchozí domluvě na adrese školy.

 

Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili. Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými zásadami ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Dítě se pak v rámci zápisu zúčastní programu, kde se seznámí se školou a průvodci, a kde bude posouzena jeho školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

 

Zvýhodňující kritéria

Bude-li zájemců více než 16, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 • absolvovali ScioŠkolu Nanečisto
 • mají sourozence na stejné ScioŠkole,
 • byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce a požádali o odklad,
 • mají trvalé bydliště na Praze 4,
 • mají sourozence na jiné ScioŠkole nebo který je absolventem ScioŠkoly,
 • dle losu.

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevním příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Další informace o průběhu zápisu

v

Rozhodnutí o přijetí

Informace doplníme v začátkem ledna 2020.

Nástup do školy

Informace doplníme v začátkem ledna 2020.

Odklad povinné školní docházky

Informace doplníme v začátkem ledna 2020.

Přijetí do přípravné třídy

Informace doplníme v začátkem ledna 2020.