Řád školního shromáždění

ŠKOLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ/PARLAMENT ŠKOLY je to místo, kde se řeší zásadní a důležité věci týkající se celé školy, případně jsou exemplárně důležité pro všechny.

 

Principy shromáždění

 • shromáždění se smí účastnit každý ze školy
 • první shromáždění v měsíci je povinné pro celou školu
 • další shromáždění jsou dobrovolná
 • rozhodnutí shromáždění automaticky platí pro celou školu a jsou závazná

Pravidla shromáždění

 • pokud chci, aby se moje téma projednávalo na shromáždění, musím ho napsat na papír, který bude vyvěšený na info stěně
 • aby se mohl projednat návrh z papíru, musí být na shromáždění jeho navrhovatel nebo jeho zástupce
 • na každém shromáždění jsou tyto role:
  předsedající = řídí shromáždění
  zapisovatel = pořizuje zápis ze shromáždění a zařizuje jeho zveřejnění (info stěna)
  skrutátor = sčítá hlasy
 • při hlasování rozhoduje většina přítomných
 • role na shromáždění se střídají mezi kolejemi, kolej určuje role samostatně
 • každý má stejný hlas
 • ze shromáždění se dělá zápis, který se uveřejňuje na webu

 

Je jen málo věcí, které řeší průvodci mimo SHROMÁŽDĚNÍ jako například personální otázky, bezpečnost, některé peníze, komunikace s veřejností.

 

Vánoční jarmark v režii ScioŠkoláků

Rozhodli jsme se, že uspořádáme vánoční jarmark, na kterém usilovně pracujeme a celý je v naší režii. Jarmark bude ve středu (19. 12.).
Můžete se těšit na divadelní představení, ..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4