Přístup do školy

ISIC

Od září 2020 bude pro vstup do školy sloužit průkaz od společnosti GTS Alive s.r.o. ISIC školák/ISIC SCHOLAR. Zároveň bude sloužit pro objednávku a výdej obědů. A do budoucna také pro evidenci docházky.

Abychom našim stávajícím i novým žákům mohli předat hotové průkazy s nástupem do školy v září 2020, potřebujeme od vás nyní následující:

Agendu na 4.ScioŠkole zastřešuje Klára Červinková, hospodářka školy. Do konce června na její email: klara.cervinkova@scioskola.cz pošlete prosím průkazovou fotografii žáka a zašlete poplatek 250 Kč na účet školy 456745/5500 s VS (číslo smlouvy) a popisem: “ISIC nový”.

V případě, že průkaz ISIC Scholar už ScioŠkolák/SciŠkolačka vlastnili, ale došlo k jeho ztrátě je postup jednodušší. Na účet školy 456745/5500 s VS (číslo smlouvy) a popisem: “ISIC duplikát” nejpozději do konce června zašlete poplatek 110 Kč. Po připsání poplatku na náš účet zadáme duplikát do výroby. Fotografie bude stejná jako na předchozím průkazu.

S dotazy se obracejte na hospodářku školy.

ISIC_ dopis pro rodiče

Informační povinnost

Duplikát
Pokud vaše dítko ISIC školák  již mělo, ale ztratilo jej, stačí informovat Kláru Červinkovou, ekonomku školy, a požádat ji o zadání výroby Duplikátu. Průkaz bude vydán po uhrazení 110 Kč na účet školy 456745/5500 s VS (číslo smlouvy) a popisem “ISIC duplikát”. V takovém případě není již nutné vyplňovat žádost ani posílat digitální průkazovou fotografii dítěte.

Kurzovní středa 4.3.

Na kurzovní středě jsme se poprvé věnovali přípravám Velikonočního jarmarku (info už brzy!), ale nechali jsme si prostor i pro spoustu jiné práce. Co všechno jsme dělali si můžete p..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Boleslavova 250, 140 00 Praha 4-Nusle