Koleje

KOLEJE

  •  jsou skupinky věkově smíšených dětí. Slouží ke stmelení dětí různého věku a k učení se komunikace mezi nimi. Koleje se schází každý den od 9:00 do 9:15, v pondělí se schází od 9:00 do 10:00 a zahrnují společnou snídani, kterou si děti přinesou.
  • Od září do konce října se děti budou moci v kolejích střídat a postupně se rozhodovat, ve které se jim líbí nejvíc. Každou kolej budou muset navštívit minimálně jednou, aby si vyzkoušely všechny možnosti. Stabilním bodem kolejí je v tu chvíli kolejník a místnost, ale program a děti se mohou různě střídat.

Podmínky:
každé dítě obejde všechny koleje alespoň jednou
počet dětí v koleji – maximální počet 12-13
počet dětí z ročníku – např. max 3

Na konci října se děti trvale zapíšou do jedné určité koleje, ke které už potom budou patřit na stálo. Pokud se pro žádnou kolej nerozhodnou, budou do některé přiděleni průvodcem. Ideálně by v kolejích měly být zastoupeny děti z různých ročníků.

 

Náplň kolejí mohou být:

  • organizační informace týkající se školy
  • návrhy změn ze strany dětí (posléze přednesené na shromáždění)
  • společný úkol (např. péče o kuchyňku)
  • hry
  • povídání
  • čtení příběhů

Kolejí bude zpočátku šest. Každá kolej bude mít průvodce – kolejníka, který je patronem koleje a současně jejím členem.

Náplň a podoba kolejí se mohou během roku podle potřeby proměňovat.

Přestup z koleje do koleje zatím není možný, bude se řešit v případě nutnosti.

Poprázdninové setkání na ostrově

Škola už pomalu klepe na dveře! Přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu a když jsme prázdniny společně přivítali, tak se s nimi i společně rozloučíme. Všichni se potkáme n..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4