Koleje

KOLEJE

  •  jsou skupinky věkově smíšených dětí. Slouží ke stmelení dětí různého věku a k učení se komunikace mezi nimi. Koleje se schází každý čtvrtek, od 12:15 do 13:00 a pak v rámci výletových nebo učících střed jinak.

Podmínky:

počet dětí v koleji – maximální počet 12-13
počet dětí z ročníku – např. max 3

 

Náplň kolejí mohou být:

  • organizační informace týkající se školy
  • návrhy změn ze strany dětí (posléze přednesené na shromáždění)
  • společný úkol (např. péče o kuchyňku)
  • hry
  • povídání
  • čtení příběhů

Každá kolej bude mít průvodce – kolejníka, který je patronem koleje a současně jejím členem.

Náplň a podoba kolejí se mohou během roku podle potřeby proměňovat.

Přestup z koleje do koleje zatím není možný, bude se řešit v případě nutnosti.

Den otevřených dveří

Společně s dětmi chystáme Den otevřených dveří, na který je nutné se přihlásit.

Důležité!

Prosím, přihlaste se pouze a jen na jeden termín ve vybraném formuláři
Návšt..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4