Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly)

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

2020-14-02-00004
2020-14-02-00013                                                                                                                                   2020-14-02-00011
2020-14-00-00010
2020-14-00-00012
2020-14-00-00002
2020-14-00-00006
2020-14-00-00018
2020-14-00-00020
2020-14-00-00003
2020-14-00-00019
2020-14-00-00007
2020-14-00-00009
2020-14-00-00008
2020-14-00-00005
2020-14-00-00017

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Kurzovní středa 4.3.

Na kurzovní středě jsme se poprvé věnovali přípravám Velikonočního jarmarku (info už brzy!), ale nechali jsme si prostor i pro spoustu jiné práce. Co všechno jsme dělali si můžete p..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Boleslavova 250, 140 00 Praha 4-Nusle