Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol.

Předběžná přihláška

Předběžnou přihlášku můžete vyplnit zde. Rozhodli jsme se vypsat ještě jeden termín ScioŠkoly Nanečisto, a to na středu 18. března. Na tento termín se nahlásíte přímo při vyplňování předběžné přihlášky.

ScioŠkola nanečisto

ScioŠkola nanečisto je vzdělávací program organizovaný ScioŠkolou, určený rodičům i dětem. Cílem programu je představit vám hodnoty, principy a fungování ScioŠkol.

V rámci ScioŠkoly nanečisto se:

  • dítě ve skupině dalších uchazečů zúčastní dopoledního vzdělávacího programu vedeného průvodci ScioŠkoly, kdy bude neformálním způsobem (formou hry či rozhovoru s průvodcem) seznámeno s prostředím školy.  
  • oba rodiče zúčastní cca 30 minut dlouhého pohovoru s vedením školy, během kterého se blíže seznámí s pedagogickými postupy uplatňovanými ve ScioŠkole. Na základě pohovoru bude posouzen soulad či nesoulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol.

Po absolvování ScioŠkoly nanečisto bude vyhodnoceno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol. Budete tedy s předstihem vědět, zda vaše dítě může být do ScioŠkoly přijato.

Absolvování programu ScioŠkola nanečisto je v pořadí prvním zvýhodňujícím kritériem při přijímání na ScioŠkolu. K jeho uznání je nutné uzavřít smlouvu o vzdělávání ve školou  stanoveném termínu, zpravidla týden až dva týdny po absolvování ScioŠkoly nanečisto. Uzavřením smlouvy o vzdělávání se ScioŠkola zavazuje zajistit vzdělávání dítěte ve ScioŠkole.

Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity. 

Uchazeči budou 3. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy.

  1. Uchazeči, kteří absolvovali ScioŠkolu nanečisto.
  2. Uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole. 
  3. Uchazeči, kteří byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce, a ředitel ScioŠkoly rozhodl o odložení jejich povinné školní docházky. 
  4. Uchazeči s trvalým bydlištěm na Praze 4.
  5. Uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly.
  6. Vylosovaní uchazeči.

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a principy ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, bude posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být,  z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním

rozhodnutí.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4