Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 bude přijato do prvního ročníku 15 dětí.

Předběžná elektronická přihláška:

Každý, kdo vyplnil předběžnou elektronickou přihlášku, obdrží emailem do 1. 4. 2019 vyplněný formulář přihlášky se všemi náležitostmi přihlášky k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Tento vyplněný formulář přihlášky opatří zákonný zástupce podpisem a doručí ScioŠkole jedním z níže popsaných způsobů.

Podrobná kritéria pro přijetí do 4. ScioŠkoly Praha 4.

Zpracování elektronických předběžných přihlášek bude ukončeno 31. 3. 2019, poté zde bude k dispozici formulář přihlášky, který vyplníte ručně.

Přihlášky budou přijímány od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019 16 hod, a to elektronicky, poštou nebo osobně v budově ScioŠkoly.

Den otevřených dveří

Společně s dětmi chystáme Den otevřených dveří, na který je nutné se přihlásit.

Důležité!

Prosím, přihlaste se pouze a jen na jeden termín ve vybraném formuláři
Návšt..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4