Školné

Školné činí 8 200 Kč měsíčně.
Částka za každého dalšího sourozence je nižší: 7 200 Kč měsíčně.

Školné za každý školní rok je hrazeno měsíčně předem, se splatností vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.
Školné je též možné uhradit jednorázově se splatností do 20. 8. daného roku.

Aktuality

Vánoční workshopy

Na celý prosinec jsme si naplánovali zajímavé workshopy, do kterých se zapojují úplně všichni. Děti, rodiče a průvodci. Je to kouzelná symbióza nás všech pohromadě s úžasnou atmosf..