Školné

Ve školním roce 2017/2018 činí školné 8 200 Kč měsíčně. Částka za každého dalšího sourozence je nižší: 7 200 Kč měsíčně.

Ve školním roce 2018/2019 bude výše školného 8 500 Kč měsíčně. Částka za druhého sourozence je 7 700 Kč a za třetího 7 300 Kč.

Školné za každý školní rok je hrazeno měsíčně předem, se splatností vždy do 20. dne předcházejícího měsíce a platí se za 10 školních měsíců (bez července a srpna).
Školné je též možné uhradit jednorázově se splatností do 20. 8. daného roku.

Adaptační pobyt s Edou!

Kdo je Eda? Že by to byl divný člověk? Chodí bos, nemluví, jí jehličí, neumí psát, neumí číst a neustále za námi chodí. Po pár hodinách jsme na to přišli. A jak to nakonec dopadlo..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4