Přestup

V případě zájmu o přestup prosím vyplňte nezávazný formulář:

Ozveme se vám a domluvíme se na termínu informativního pohovoru.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách

Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Školné

Školné je 8 500 Kč měsíčně. Školné se platí za 10 školních měsíců (bez července a srpna). Možností je také úhrada školného fakturou proplacenou zaměstnavatelem nebo benefitní společností (na začátku roku, celou částku najednou).

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4