Přestup

V případě zájmu o přestup prosím vyplňte nezávazný formulář:

Ozveme se vám a domluvíme se na termínu informativního pohovoru.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách

Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Školné

Školné je 8 730 Kč měsíčně. Školné se platí za 10 školních měsíců (od srpna do května). Možností je také úhrada školného fakturou proplacenou zaměstnavatelem nebo benefitní společností (na začátku roku, celou částku najednou). Při platbě předem na celý školní rok poskytuje ScioŠkola slevu ve výši 2 % z částky školného. V případě, že má dítě ve ScioŠkole sourozence, máte nárok na sourozeneckou slevu, která činí pro školní rok 2020/2021 částku 500,- Kč měsíčně na druhé dítě, 1 500,- Kč na třetí dítě a 3 000,- Kč na čtvrté a další dítě ve ScioŠkole.

Kurzovní středa 4.3.

Na kurzovní středě jsme se poprvé věnovali přípravám Velikonočního jarmarku (info už brzy!), ale nechali jsme si prostor i pro spoustu jiné práce. Co všechno jsme dělali si můžete p..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Boleslavova 250, 140 00 Praha 4-Nusle