Jak přestoupit

V případě zájmu o přestup prosím vyplňte nezávazný formulář.

Ozveme se vám a domluvíme se na termínu informativního pohovoru.

 

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách

Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

 

Školné

Školné je 8 500 Kč měsíčně. Částka za druhého sourozence je 8 200 Kč, za třetího 7 000 Kč a 5 500 za čtvrtého a každého dalšího. Školné se platí za 10 školních měsíců (bez července a srpna). Možností je také úhrada školného fakturou proplacenou zaměstnavatelem nebo benefitní společností.

 

První školní den je za námi

Radost, veselý křik a smích, objímání, poznávání nových prostor a nových spolužáků, hodinová vyprávění v kroužku a hraní her. Tak probíhal náš první školní den. Skvěle jsme..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4