Děti přijaté do první třídy

publikováno: 26 / 4 / 2019

Děti s následujícími registračními čísly se přijímají od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání na Základní škole ScioŠkola:

2019-14-00-00002

2019-14-00-00003

2019-14-00-00009

2019-14-03-00010

2019-14-02-00012

2019-14-02-00018

2019-14-00-00019

2019-14-00-00021

K zahájení školní docházky je nezbytné uzavřít smlouvu o vzdělávání a zaplatit školné. Za účelem podpisu smlouvy se zákonní zástupci dostaví do ScioŠkoly v termínu, kterým jim bude sdělen emailem, případně v náhradním dohodnutém termínu.

Rozhodnutí

První školní den je za námi

Radost, veselý křik a smích, objímání, poznávání nových prostor a nových spolužáků, hodinová vyprávění v kroužku a hraní her. Tak probíhal náš první školní den. Skvěle jsme..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4