Děti přijaté do první třídy

publikováno: 26 / 4 / 2019

Děti s následujícími registračními čísly se přijímají od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání na Základní škole ScioŠkola:

2019-14-00-00002

2019-14-00-00003

2019-14-00-00009

2019-14-03-00010

2019-14-02-00012

2019-14-02-00018

2019-14-00-00019

2019-14-00-00021

K zahájení školní docházky je nezbytné uzavřít smlouvu o vzdělávání a zaplatit školné. Za účelem podpisu smlouvy se zákonní zástupci dostaví do ScioŠkoly v termínu, kterým jim bude sdělen emailem, případně v náhradním dohodnutém termínu.

Rozhodnutí

2/3 třída zkoumala trilobity v Brdech

V květnu jsme vyrazili na dvoudenní pěší expedici do Brd, kde jsme se učili jak přežít v přírodě s pouze omezenými zdroji pitné vody a potravin, přenocovali jsme v lese pod širákem, z..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4