Workshop o informatice

publikováno: 15 / 6 / 2018

Rodiče otevřeli diskusi o výuce informatiky na naší škole

Ve čtvrtek 31. května 2018 se setkalo 15 rodičů na workshopu věnovanému informatickému myšlení, bezpečnosti na internetu a výuce informatiky na naší škole. Cílem bylo zjistit, jak se k tématu informatiky rodiče staví, jaké mají představy a zároveň si vyzkoušet, jak by takové hodiny mohly probíhat.

Informatiku lze učit i bez počítačů

Náplní hodin informatiky často bývá žáky naučit pracovat s konkrétními programy na psaní textů či na tvorbu prezentací. Málokdy jsou hodiny vyhrazeny na tzv. informatické myšlení. Informatické myšlení je soubor znalostí a dovedností kombinující analytické myšlení či logiku s řešením konkrétních úloh, které postupně žáky učí rozumět principům, na kterých fungují počítače a rozvíjet schopnost řešit komplexní problémy, které je možné ve výsledku naprogramovat v konkrétním programovacím jazyce. Za každým řešením však stojí ta správná myšlenka a nápad.

V první části setkání jsme si vyzkoušeli „programování robota na papíře“. Rodiče se rozdělili do dvou skupin a v každé skupině se jeden z rodičů stal robotem. Ostatní mu napsali program, díky kterému robot posléze postavil kelímky do určitého vzoru. První vzor byl snadný a obě skupiny ho zvládli. V druhém kole jsme však vzor ztížili a zároveň jsme si chtěli usnadnit práci, proto jsme v hledali opakující se vzory a zjednodušili zápis. Tato aktivita byla zaměřena na rozvíjení schopnosti abstrakce, na vytváření symbolických zápisů a na schopnost formulovat postupy.

Jak se chovat v online světě

Téma, které rezonuje u mnoha rodičů, je bezpečnost na internetu. Mnohovrstevnatá problematika, která se týká nejen dětí, ale i dospělých, seniorů, firem či dokonce států, jsme otevřeli čtyřmi příběhy, které vznikly na základě skutečných událostí. Rodiče rozděleni do menších skupin, měli za úkol zamyslet se nad příběhy, domyslet možné důsledky, navrhnout řešení a zodpovědět přiložené otázky.

Cílem této aktivity bylo konkretizovat určité problematické jevy, ukázat, že ačkoli naše děti sedí u počítače v bezpečí domova, měli bychom se zajímat o to, co na síti dělají. Atmosféra při této aktivitě byla vážnější a následné sdílení zkušeností ukázalo potřebu sdílet zkušenosti spojené s tématem a diskuse byla tak bohatá, že jsme se bohužel nedostali k dalším naplánovaným aktivitám.

Od rodičů pro rodiče

Setkání proběhlo za podpory Jednoty školských informatiků (www.jsi.cz) v rámci projektu DigiKompas pro rodiče, podpořeného z Nadačního fondu Avast (http://nadacnifond.avast.cz/). Vedení workshopu se však ujali manželé Wančovi, rodiče jednoho z prvňáčků. Vilibald Wanča byl zodpovědný za informatickou část, organizaci a téma bezpečnosti na internetu si vzala na starost Nina Wančová.

Díky tomu, že se v podstatě jednalo o aktivitu rodičů, jsme mohli v tomto užším kruhu odstartovat diskusi o budoucí výuky informatiky na naší škole, neboť její koncepce zatím nebyla definována a bylo by dobré, aby souzněla s idejemi školy a zapadala do celkové vzdělávací koncepce. Rodiče, kteří se sešli na workshopu, se shodli, že si v budoucnu děti nevystačí s pouhou uživatelskou znalostí programů, ale pro jejich uplatnění bude důležité, aby znali základní principy, na kterých počítače, telefony a další zařízení stojí, a proto považují výuku informatiky za důležitou součást vzdělání.

Nejen proto, že jsme nestihli vše, doufáme, že se k tématu informatiky a bezpečnosti na internetu budeme mít šanci vrátit i v příštím školním roce. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za jejich aktivitu a poznámky do diskuse.

Vánoční jarmark

Srdečně zveme všechny rodiče i přátele školy na Vánoční jarmark. Program zveřejníme brzy 🙂

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svatoslavova 333/6
140 00 Praha 4